Bokningsvillkor

Vänligen läs igenom bokningsvillkoren nedan innan du bokar kurs hos oss.

Deltagande
För deltagande i våra kurser krävs det att du har erlagt full betalning till instruktören enligt information i bokningsbekräftelse. Du måste vara 15 år för att delta i våra kurser och om du är under 18 år krävs medgivande från målsman.

Kursen
I händelse av att antalet deltagare är för få förebehåller sig Klätterkurser.se samt instruktören, var för sig eller tillsammans, rätten att ställa in eller flytta en kurs. Kursdeltagarna skall i detta fall informeras senast sju dagar innan kursstart samt erhålla full återbetalning av kursavgift om de ej önska delta vid nytt kurstillfälle.

Väderförhållanden
Om instruktören bedömer att väderförhållandena ej lämpar sig för genomförande av en kurs skall kursen skjutas upp till ett tillfälle som passar deltagarna och instruktören. Instruktören äger rätt att skjuta upp en kurs ända fram till kursstart.

Anmälan
Anmälan som görs via hemsidan klätterkurser.se anses bindande. Klätterkurser.se eller instruktören skickar efter anmälan en bokningsbekräftelse till deltagaren med information kring kursen samt hur betalning skall ske. Vanligtvis sker betalning per faktura till Klätterkurser.se, men i vissa fall sker betalning till instruktören på plats vid klippan.

Avbokning
Deltagaren äger rätt att avboka sin plats på kursen fram till 21 dagar innan kursstart. Avbokning skall meddelas Klätterkurser.se.

Ombokning
Deltagaren äger rätt att senast 14 dagar innan kursstart omboka till ett annat kursdatum om platser finns för ett sådant.

Administrationsavgift
I händelse av att deltagaren uteblir från kursen utgår en straffavgift på 450 kronor. Denna straffavgift skall betalas mot faktura till Klätterkurser.se.

Utrustning
För den utrustning som lånas av instruktören gäller att deltagaren under kurstillfället ansvarar för denna. I händelse av att deltagaren hanterar utrustningen på ett vårdslöst sätt kan deltagaren komma att bli ersättningsskyldig.

Egen risk och försäkring
Deltagaren är medveten om att klättring är en sport som kan medföra skador och att all klättring sker på egen risk. Deltagaren ansvarar för att denna har erforderligt försäkringsskydd.